Waarom beleggen in vastgoed

Het is niet onopgemerkt voorbijgegaan: alle banken hebben hun rentes verlaagd tot het wettelijke minimum. Wanneer men de rente afzet tegen de inflatie, moet men concluderen dat geld op de bank minder waard wordt.

Bescherming tegen inflatie

De waarde van residentieel vastgoed stijgt over een lange periode genomen. Door uw geld hierin te investeren kunt u uw voordeel doen bij deze ontwikkeling en een hoog rendement ontvangen.

Duurzaam beleggen

Vastgoed is niet zo gevoelig voor beursschommelingen als aandelen. Investeren in vastgoed is en blijft dus een stabiele investering.

Rechtstreeks en onrechtstreeks beleggen

Beleggen is mogelijk op een rechtstreekse manier en onrechtstreeks. Rechtstreeks investeren betekent onroerend goed kopen om er zelf te gaan wonen of te verhuren. Heb je echter niet de middelen dan kun je onrechtreeks beleggen in vastgoed via vastgoedfondsen. Deze indirecte manier is ook interessant wanneer je de verantwoordelijkheid en de lasten niet wilt die samengaan met de exploitatie van onroerend goed.

Residentieel vastgoed

Beleggen is mogelijk in verschillende typen vastgoed:

  • Residentieel vastgoed
  • Commercieel vastgoed
  • Recreatief vastgoed
  • Grond

Zeker nu de rente historisch laag is én er een oplopend tekort is aan huurwoningen, maakt beleggen in met name residentieel vastgoed een winstgevende investering. Rendementen worden uitgekeerd van de huurinkomsten of de winst bij verkoop. Beleggen in huurwoningen biedt een stabiel rendement. Dit is toe te schrijven aan het tekort aan huurwoningen en de toenemende vraag naar huurwoningen door demografische ontwikkelingen. Aan woningen dient ook periodiek onderhoud verricht te worden. Hiermee wordt de waarde van de vastgoedportefeuille optimaal gehouden wat ook tot uiting komt in de rendementen. Een goed onderhouden woning levert immers meer op bij verhuur (en verkoop).

Stijgende vraag huurwoningen

Het huren van een woning is opnieuw duurder geworden in 2019. Maar waar men zou verwachten dat die trend huurders zou afschrikken, is het tegendeel waar: het aantal huurders neemt toe. De vraag naar huurwoningen stijgt alleen maar, terwijl het aanbod afneemt. Jaarlijks zijn 70.000 huurwoningen nodig, maar worden er slechts 30.000 gebouwd. Door een stijging van eenpersoonshuishoudens (heden 7,7 miljoen naar 8,2 miljoen in 2025) en migratie zal de druk op de woningmarkt alleen maar toenemen. Met andere woorden, de vraag naar goede huurwoningen zal de komende jaren fors stijgen. Dit laatste feit en de historisch lage rentestand maken investeren in vastgoed zeer aantrekkelijk. Naast het stijgend aantal huurders is een andere opvallende ontwikkeling waar te nemen: men huurt steeds langer. Bij jonge gezinnen kan de huurperiode zelfs oplopen tot meer dan tien jaar.

Bovenstaande leidt er toe dat beleggers zich in toenemende mate op huurwoningen en studentenaccommodaties richten. De belangrijkste overweging hierbij is dat dit soort huisvesting minder gevoelig lijkt voor economische cycli dan commercieel vastgoed.

De waarde van vastgoed is de laatste decennia alleen maar gestegen. Ter illustratie: een huis gekocht in 1985 voor 125.000 gulden kon in 2008 zomaar 250.000 euro waard zijn. Vastgoedexperts vinden een huis nog altijd de beste investering. Na 2008 volgde weliswaar een daling van de woningprijzen, maar medio 2017 is het prijsniveau alweer boven dat van 2008 uitgestegen. Fluctuaties in prijzen hebben – logischerwijs – effect op een vastgoedportefeuille. Wanneer het goed gaat met de huizenmarkt moet er vaak dieper in de buidel getast worden voor een bepaald object. Dalen de huizenprijzen dan ligt de koopsom van hetzelfde object lager. Hieruit kan worden geconcludeerd dat huurappartementen in alle economische situaties een zeker rendement halen. Met name bij beleggen op de lange termijn.